Новини

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми дами и господа,

Звено за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион
организира публични обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции
/КИТИ/, по която Драматичен театър „Никола Вапцаров“ е водещ партньор.
Обществените обсъждания на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „Културата като
инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“
ще се проведат по следния график:

НА 18.04.2024 Г. ОТ 15:30 Ч. В ГР. БЛАГОЕВГРАД, ЗАЛА „22 СЕПТЕМВРИ“;

НА 22.04.2024 Г. ОТ 15:00 Ч. В ГР. СИМИТЛИ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №1;

НА 23.04.2024 Г. ОТ 12.00 Ч. В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЕТ. 1

С концепцията можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Гласувайте за тази концепция на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ix
xM4f3y1ZJRw/viewform

Линкът към презентацията на концепцията е наличен и на Фейсбук страницата на ОИЦ-
Благоевград, която можете да отворите и чрез горепосочения QR код.Участие в публичните обсъждания могат да вземат представители на общински и държавни
организации, НПО, бизнес, образователни, културни и социални институции, общественици
и граждани.

Заинтересованите страни ще имат възможност да изразят мнение и да дадат препоръки по
всяка от концепциите както по време на самите обсъждания, така и чрез попълване на онлайн
анкети, линкове към които са налични по-горе и на фейсбук страницата на ОИЦ-Благоевград.
Всяко заинтересовано лице може да прави препоръки или възражения по съответното КИТИ
и на електронната поща на ОИЦ-Благоевград / Звено за публични консултации към РСР на
ЮЗР oic.blagoevgrad@gmail.com в срок до 30.04.2024 г.

Очакваме Ви!

Още новини

май 24, 2024

Още новини

Абонирай се

Получавайте известия, новини и месечната програма преди всички