The Secret Dinner of Levski

Stefan Tsanev

Director
Гълъб Бочуков
SETS AND COSTUMES
Томиана Томова

Театрално-музикален център – Кърджали
гостува със спектакъла

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ НА ДЯКОНА ЛЕВСКИ
от Стефан Цанев

„Тази вечер ще се опитаме да изиграем най-трудната си роля – на съзаклятници. Съзаклятници в името на святото дело на Апостола на свободата. До днес никой не е успял, едва ли ще успеем и ние. Защото всеки от нас, всеки от вас, всеки българин носи този човек в себе си, и каквото и да ви покажем, вие ще викате: „Не, не е това!” А кой е той всъщност? Няма по-известна и същевременно по-неизвестна фигура в нашата история. Не, това не е словесен парадокс. Защото наистина – какво знаем за Левски?“ – така започва пиесата на Стефан Цанев, построена на принципа „театър в театъра“.

​ „В „Нощта на откровенията“ само един е верен на истината и народа си… Моментът, в който Дяконът ще изповядва сам себе си, а зрителят ще се опита да намери отговор на въпросите за предателството, за идеалите, за цената на свободата. Историческите заглавия винаги са присъствали в нашия репертоар и ще продължават да присъстват, защото се радват на добър зрителски интерес, а историята ни показва кои сме ние. Познавайки историята, ще научим и грешките, допуснати в миналото, и дай, Боже да се поучим от тях…“– споделядиректорът и режисьорът на спектакъла Гълъб Бочуков.

Sign Up for Newsletter

Receive notifications, news, and the monthly program before everyone else